115/1983 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1983 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 1983 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU