9/1983/4 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka: 009 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 23. května 1983 Autor předpisu:
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. února 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem op22/1984/6 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1985
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU