72/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1982 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 1982 Nabývá účinnosti: 1. července 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

72

ZÁKON

ze dne 23. června 1982,

kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1975 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis § 105 zní:

"Dodatková dovolená a zvláštní dodatková dovolená".

2. § 105 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

      "(3) Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostů, pokud odpracují směny stanovené těžebním režimem na sobotu, a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do konce příštího kalendářního roku".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU