27/1982 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. března 1982 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. února 1982 Nabývá účinnosti: 1. května 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

27

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 15. února 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.


      Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Čl. I

      Příloha vyhlášky ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, se mění a doplňuje takto:

      1. Bod č. 2 zní:

"2.
Slosování je veřejné. Provádí je dvakrát do roka Česká státní spořitelna ve spolupráci se Slovenskou státní spořitelnou v květnu a v listopadu za účasti komise, jejíž členy pro tento účel jmenuje za Českou socialistickou republiku ministerstvo financí České socialistické republiky.1)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU