24/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

Částka: 004 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. března 1982 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. listopadu 1981 Nabývá účinnosti: 9. července 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 15/2001 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 30. září 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

24

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 19. listopadu 1981

o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky


      V Praze dne 7. listopadu 1980 byla podepsána Dohoda o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky. Dohoda vstoupila na základě svého článku 11 v platnost dnem 9. července 1981.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:
Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky


      Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské arabské republiky (dále smluvní strany) přejíce si upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a podporovat vědeckou a technickou spolupráci v zájmu rozvoje národního hospodářství obou zemí se dohodly takto:
. . .

Zavřít
MENU