14/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. ledna 1982 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. ledna 1982 Nabývá účinnosti: 1. února 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU