74/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. srpna 1981 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. července 1981 Nabývá účinnosti: 1. září 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

74

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 27.července 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu


      Federální ministerstvo dopravy, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 40 odst. 6 se slova "o nedělích a svátcích" nahrazují slovy "v sobotu, pokud není pracovním dnem, a v den pracovního klidu,1)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU