74/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. srpna 1981 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. července 1981 Nabývá účinnosti: 1. září 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU