71/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství

Částka: 017 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. července 1981 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. června 1981 Nabývá účinnosti: 5. července 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2006 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 5. července 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23.června 1981

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství


      Dne 6.června 1980 byla v Moskvě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství.

      Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 4.června 1981.

      Podle svého článku 8 odstavce 1 Smlouva vstupuje v platnost dnem 5.července 1981.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
. . .

Zavřít
MENU