151/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. listopadu 1980 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. října 1980 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 586/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU