121/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 1980 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. srpna 1980 Nabývá účinnosti: 1. října 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

121

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 6. srpna 1980

o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví


      Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a § 508 odst. 1 občanského zákoníků č. 40/1964 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., stanoví:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Podmínky finanční pomoci
§ 3 - Stabilizační příspěvky pracovníkům socialistických organizací
§ 4 - Příspěvky ostatním občanům
§ 5 - Půjčky státních spořitelen
§ 6 - Pozemky
§ 7 - Odvod státních příspěvků
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU