106/1980 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. srpna 1980 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 21. července 1980 Nabývá účinnosti: 1. září 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 172/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU