74/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. července 1980 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. června 1980 Nabývá účinnosti: 1. července 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 228/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU