43/1980 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 1980 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. dubna 1980 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

ZÁKON

ze dne 10. dubna 1980,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 113/1973 Sb.), se mění a doplňuje takto:

      V § 21 odst. 2 se na konci připojují slova "nestanoví-li vyhlášená mezinárodní smlouva něco jiného.".


Čl. II

      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb. a zákona č. 29/1978 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.      V § 2 odst. 3 se na konci připojují slova "nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU