150/1979 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1979 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1979 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1988
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU