108/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 1979 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 21. září 1979 Nabývá účinnosti: 1. října 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 149/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1988
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU