96/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. srpna 1979 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 27. července 1979 Nabývá účinnosti: 1. září 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/1987 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 1987
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU