95/1979 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. srpna 1979 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 23. července 1979 Nabývá účinnosti: 1. září 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/1987 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 1987
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU