90/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. srpna 1979 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 26. července 1979 Nabývá účinnosti: 1. září 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/1989 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU