151/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací

Částka: 034 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 1978 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 21. prosince 1978 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 150/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 30. dubna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU