44/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 1978 Autor předpisu: Státní arbitráž
Přijato: 24. dubna 1978 Nabývá účinnosti: 1. července 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 513/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU