43/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 1978 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 26. dubna 1978 Nabývá účinnosti: 3. května 1978
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 1979
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

43

 

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. dubna 1978

o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979

 

 

        Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovila usnesením ze dne 23. března 1978 podle § 83 odst. 3 a § 94 zákoníku práce:

 

 

Úprava pracovní doby

 

        (1) Pracovní doba stanovená podle vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, nebo podle dalších předpisů vydaných ústředními orgány ke zkrácení týdenní pracovní doby, se upravuje v roce 1979 tak, že pracovními dny jsou též soboty připadající na 31. březen, 21. duben, 12. květen, 22. září a 10. listopad.

. . .

Zavřít
MENU