29/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. dubna 1978 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. dubna 1978 Nabývá účinnosti: 1. července 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

29

ZÁKON

ze dne 5. dubna 1978,

kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 19/1970 Sb.) se mění takto:

      § 1 odst. 3 zní:

      "(3) Na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy vykonává působnost krajského soudu městský soud; působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.".


Čl. II

      Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 20/1970 Sb.) se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU