35/1977 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. června 1977 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 25. května 1977 Nabývá účinnosti: 15. června 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 133/1985 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1986
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU