25/1977 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. března 1977 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 23. března 1977 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU