161/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 1976 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 1976 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU