120/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. října 1976 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. května 1976 Nabývá účinnosti: 23. března 1976
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

120

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. května 1976

o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních
a kulturních právech      Dne 19. prosince 1966 byl v New Yorku otevřen k podpisu Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

      Jménem Československé socialistické republiky byly oba pakty podepsány v New Yorku dne 7. října 1968.

      S oběma pakty vyslovilo souhlas dne 11. listopadu 1975 Federální shromáždění Československé socialistické republiky. President republiky ratifikoval Mezinárodní pakt o občanských a politických právech s prohlášením k článku 48 odstavci 1 a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech s prohlášením k článku 26 odstavci 1. Ratifikační listiny Československé socialistické republiky byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře obou paktů, dne 23. prosince 1975.

      Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vstoupil v platnost na základě svého článku 49 dnem 23. března 1976 a tímto dnem vstoupil v platnost pro Československou socialistickou republiku. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech vstoupil v platnost na základě svého článku 27 dnem 3. ledna 1976 a pro Československou socialistickou republiku vstoupil v platnost dnem 23. března 1976.

      České překlady obou paktů se vyhlašují současně.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I  
Článek 1  
ČÁST II  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
ČÁST III  
Článek 6  
Článek 7  
Článek 8  
Článek 9  
Článek 10  
Článek 11  
Článek 12  
Článek 13  
Článek 14  
Článek 15  
Článek 16  
Článek 17  
Článek 18  
Článek 19  
Článek 20  
Článek 21  
Článek 22  
Článek 23  
Článek 24  
Článek 25  
Článek 26  
Článek 27  
ČÁST IV  
Článek 28  
Článek 29  
Článek 30  
Článek 31  
Článek 32  
Článek 33  
Článek 34  
Článek 35  
Článek 36  
Článek 37  
Článek 38  
Článek 39  
Článek 40  
Článek 41  
Článek 42  
Článek 43  
Článek 44  
Článek 45  
ČÁST V  
Článek 46  
Článek 47  
ČÁST VI  
Článek 48  
Článek 49  
Článek 50  
Článek 51  
Článek 52  
Článek 53  
Článek 16  
Článek 17  
Článek 18  
Článek 19  
Článek 20  
Článek 21  
Článek 22  
Článek 23  
Článek 24  
Článek 25  
Článek 26  
Článek 27  
Článek 28  
Článek 29  
Článek 30  
Článek 31  
Zavřít
MENU