102/1976 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. září 1976 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. srpna 1976 Nabývá účinnosti: 1. října 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 307/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 25. června 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU