95/1976 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. srpna 1976 Autor předpisu: Federální statistický úřad
Přijato: 26. května 1976 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 15. června 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU