85/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. srpna 1976 Autor předpisu: Ministerstvo pro technický a investiční rozvoj
Přijato: 14. července 1976 Nabývá účinnosti: 1. října 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 132/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU