55/1976 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. května 1976 Autor předpisu: Federální statistický úřad
Přijato: 22. ledna 1976 Nabývá účinnosti: 1. června 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 543/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

55

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 22. ledna 1976

o rodném čísle


      Federální statistický úřad v součinnosti s federálním ministerstvem vnitra, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 35 odst. 2 k provedení § 23 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

      (1) Každému obyvateli, který se narodil na území Československé socialistické republiky anebo má zde trvalý pobyt, popř. je v pracovním poměru k některé tuzemské socialistické nebo jiné organizaci - s výjimkou osob, které požívají diplomatických imunit a výsad - určují orgány uvedené v § 2 a 3 rodné číslo.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU