130/1975 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 1975 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 19. listopadu 1975 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 152/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1988
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU