100/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. září 1975 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 23. července 1975 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/1989 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU