134/1974 Sb.Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1974 Autor předpisu: Slovenská národní rada
Přijato: 19. prosince 1974 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU