126/1974 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1974 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1974 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 114/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU