91/1974 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech

Částka: 016 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. října 1974 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. září 1974 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 98/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU