38/1974 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. dubna 1974 Autor předpisu: Český úřad geodetický a kartografický
Přijato: 8. dubna 1974 Nabývá účinnosti: 1. května 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 200/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU