13/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. února 1974 Autor předpisu: Ministerstvo spojů
Přijato: 13. února 1974 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/1985 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1986
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU