175/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 1973 Autor předpisu: Ministerstvo paliv a energetiky
Přijato: 20. prosince 1973 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 139/1983 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1984
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU