173/1973 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 1973 Autor předpisu: Ministerstvo lesního a vodního hospodářství
Přijato: 27. prosince 1973 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 97/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1978
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU