163/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 1973 Autor předpisu: Ministerstvo pro technický a investiční rozvoj
Přijato: 12. prosince 1973 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 105/1981 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1982
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU