155/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 1973 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 17. listopadu 1973 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 344/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU