137/1973 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách

Částka: 034 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. listopadu 1973 Autor předpisu: Federální cenový úřad
Přijato: 2. listopadu 1973 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 113/1985 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1986
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU