125/1973 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1973 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. října 1973 Nabývá účinnosti: 30. října 1973
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 60/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 1988
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU