45/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. května 1973 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1973 Nabývá účinnosti: 1. července 1973
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

45

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákona č. 56/1965 Sb. a zákona č. 148/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Nadpis nad § 24 zní: "Upuštění od potrestání"

      2. Nadpis nad § 29 zní: "Výjimečný trest"

      3. V § 29

      odstavec 1 písm. b) zní:

"b)
není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody do patnácti let.",

      vkládá se nový odstavec 3, který zní:

      "(3) Místo trestu smrti může soud uložit trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, jestliže považuje takový trest ke splnění účelu trestu za dostatečný.",
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU