99/1972 Sb.Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. prosince 1972 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1972 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1973
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
99

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1972

o zvýšení přídavku na děti a výchovného


      V souladu se závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa zvýšit společenskou podporu rodinám s dětmi Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 18 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs.

      2. § 24 odst. 1 zní:

      "(1) Přídavky na děti činí měsíčně
  na jedno dítě                    90,- Kčs
  na dvě děti                     430,- Kčs
  na tři děti                     880,- Kčs
  na čtyři děti                   1280,- Kčs
a zvyšují se na každé dítě o 240,- Kčs měsíčně."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU