146/1971 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1971 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. prosince 1971 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 367/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 24. listopadu 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU