136/1971 Sb.Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. listopadu 1971 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. listopadu 1971 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 155/1982 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1983
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU