122/1971 Sb.Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. října 1971 Autor předpisu: Slovenská národní rada
Přijato: 20. října 1971 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 169/1982 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1983
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU