117/1971 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. října 1971 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 12. října 1971 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 174/1982 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1983
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU