109/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. října 1971 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 8. října 1971 Nabývá účinnosti: 20. října 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 128/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU